Małżeństwa należące do Kręgów Rodzin spotykają się w 2 niedzielę miesiąca.