Istnieje w parafii Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna, jednak zazwyczaj te dwie rady spotykają się razem, bo często na spotkaniach sprawy duszpasterkie przeplatają się z ekonomicznymi.