Duchowieństwo

Ks. Adam Siegieniewicz

Ks. Adam Siegieniewicz
proboszcz

mgr lic.

Data urodzenia: 1972

Dzień imienin: 24 grudnia

Data święceń: 1999-05-29

Data nominaty: 2021-10-24

Ks. Tomasz Niewiński

Ks. Tomasz Niewiński
wikariusz

mgr lic. teol.

Data urodzenia: 1979

Data nominaty: 2023-09-01