Historia Parafii

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba powołał do istnienia Parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach dnia 29 czerwca 2001 roku.

Została wydzielona z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie. Do parafii należą następujące miejscowości: Jurowce, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Mostek, Kol. Zaścianek, Katrynka oraz kilka domów w granicach administracyjnych Wasilkowa. Uroczysta inauguracja parafii i objęcie jej przez ks. proboszcza Jerzego Sokołowskiego odbyło się 8 lipca 2001 r. przy ołtarzu polowym w Jurowcach (obok szkoły). Zanim jeszcze powstała parafia przez kilka lat były sprawowane Msze Święte w szkole w Jurowcach i w szkole w Wólce Przedmieście. Ks. proboszcz dodał jeszcze Mszę Świętą niedzielną w Sochoniach, gdzie od października 2001 r. mieściła się również tymczasowa siedziba parafii (Sochonie 90). Tak się pięknie złożyło, że cała posesja z kilkoma budynkami była do wynajęcia. W drewnianym domu zorganizowano kaplicę, w kuchni letniej zamieszkał ksiądz, a w stodole przez kilka lat spotykaliśmy się na PASTERCE w niezwykłej, folklorystycznej scenerii.

Dnia 18 sierpnia 2003 roku rozpoczęto budowę kościoła parafialnego, a w Wielki Czwartek 2004 była sprawowana pierwsza Msza Święta w tzw kościele dolnym, czyli w sali pod przyszłym budynkiem kościoła w Jurowcach. Było to możliwe dzięki ofiarowaniu przez Państwo Rabionek z Jurowiec ponad 5000 metrów kwadratowych ziemi przylegającej do ul. Wasilkowskiej. Dzięki ofiarności wiernych można było nie tylko wybudować ale i wyposażyć to pomieszczenie w piękne elementy. Duża w tym zasługa Pana Jana Waszczuka - stolarza i rzeźbiarza, który wykonał piękny dębowy ołtarz, chrzcielnicę i wiele innych rzeczy. W kościele parafialnym rozpoczęło się normalne życie duszpasterskie: odpusty, I Komunia Święta, bierzmowanie, chrzty, śluby i pogrzeby. Kościół zaczął coraz bardziej jednoczyć wspólnotę parafialną.

Dnia 3 maja 2004 r. procesjonalnie przyniesiono do naszego kościoła parafialnego z parafii macierzystej w Wasilkowie kopię obrazu Matki Bożej Pocieszenia, ofiarowaną nam przez Księdza Dziekana Ryszarda Kotkowicza.W dniach 21 i 23 maja 2004 roku odbyła się pierwsza w historii parafii wizytacja kanoniczna. Dokonał jej J.E. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba.Dnia 15 kwietnia 2005 roku J.E. Ksiądz Biskup Edward Ozorowski, (pochodzący z terenu naszej parafii) poświęcił dzwon o imieniu "JAN PAWEŁ II" przy kościele parafialnym. W tym samym dniu rozpoczęto budowę plebanii, a w grudniu 2006 r. Ksiądz proboszcz mógł w niej już zamieszkać dzięki adaptacji poddasza do celów mieszkalnych. Rada Gminy Wasilków nadała nazwę ulicy przy placu parafialnym: "ulica św. Jana Pawła II". W 2007 r. przybył do parafii pierwszy wikariusz: Ks. Krzysztof Andryszak. W maju 2009 r. rozpoczęła się budowa kaplicy w Sochoniach, a 2 października 2010 r. nastąpiło już jej poświęcenie. W 2010 r. ukończono fundamenty kościoła parafialnego od strony frontu budynku. W październiku tegoż roku przybył do parafii drugi wikariusz: Ks. Krzysztof Maliszewski, który w sierpniu 2011 r. odszedł do Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach. Decyzją Księdza Arcybiskupa na stanowisko wikariusza został skierowany do naszej parafii Ks. Jerzy Sęczek. Dnia 25 września 2011 r. J.E. Arcybiskup Edward Ozorowski wmurował kamień węgielny z GOLGOTY w mur kościoła parafialnego w Jurowcach. Od 25 sierpnia 2014 r. wikariuszem parafii jest ks. Marek Kowalczuk. Z dniem 1 stycznia 2019 r. funkcję proboszcza i misję kontynuowania budowy kościoła Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki powierzył ks. Jerzemu Chwiećko.

Od 24 października 2021 r. nowym proboszczem parafii i kontynuatorem budowy kościoła, J.E. Ks. Arcybiskup Józef Guzdek Metropolita Białostocki, mianował ks. Adama Siegieniewicza.