Od 16 lutego 2019 r. działa przy parafii kółko gitarowe. Tworzy je 8 osobowa grupa dzieci i młodzieży, wykazująca zamiłowania muzyczne i chęć rozwijania tej pasji.