Prace objęły ściany boczne kaplicy, sufit oraz podłogę