Równocześnie z montażem hełmu wieży, zamontowaliśmy dzwony w wieży kościoła parafialnego, wykorzystując ustawienie dźwigu i rusztowania. Montaż hełmu wieży i dzwonów zwieńcza 20 Rocznicę istnienia Parafii w Jurowcach, która przypada w tym roku.