Pod koniec listopada przystąpiliśmy do ocieplania stropu w kościele parafialnym, aby zmniejszyć ubytek ciepła ogrzewanego wnętrza budynku. Ściany pionowe stropu zostały ocieplone dwiema warstwami styropianu montowanego na zakład i zabezpieczonego siatką wtopioną w klej. Płaszczyzny poziome w niedługim czasie planujemy ocieplić wełną mineralną również kładzioną w dwóch warstwach na zakład.