Pod koniec października został zdemontowny stary drewniany płot ustawiony od ulicy i na jego miejsce posadzono tuje. Dzięki staraniom

Pani Sołtys i Koła Gospodyń Wiejskich z Sochoń, przyozdobiliśmy chryzantemami fronton i wnętrze kościoła parafialnego oraz kaplicy w Sochoniach.