Spoiny cementowe zastąpiono specjalistyczną zaprawą, domurowano część prawego ołtarza bocznego dla zachowanie symetrii z lewym ołtarzem, położono tynk w warstwie wyrównawczej.