Widok po wykonanych pracach na ścianach stropowych i suficie kaplicy