W listopadzie zakończyliśmy prace związane z podłączeniem do wodociągu i kanalizacji. Ta operacja była konieczna, gdyż woda w studni uległa skażeniu i wywózki szamba w skali roku były dość kosztowne. Po zlikwidowaniu  szamba ogrodzonego płotkiem, zyskaliśmy kolejne miejsca na parking. Po spłaceniu kosztów ostatnich prac, przystąpimy do obróbki ścian górnego kościoła, w którym zostało zamontowane tymczasowe ogrzewanie.