Pod koniec września zamontowaliśmy drzwi wejściowe zamykając kubaturę kościoła. Są to drzwi tymczasowe, gdyż ich wysokość ulegnie zmianie wraz z pracami związanymi z montażem podłogowego ogrzewania i układaniem posadzki.