Blachą została pokryta odsłonięta część dachu po wcześniejszym zaimpregnowaniu łat po zimie. Zakończyliśmy obróbkę frontonu kościoła i gzymsu w tylnej części.