1. Dzisiejsza Niedziela kończy okres wielkanocny. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły w liturgii Kościoła. W przyszłą niedzielę (8.06.) Uroczystość Najświętszej Trójcy

2. W tym tygodniu obchodzimy I Czwartek, Piątek i Sobotę miesiąca. Odwiedziny chorych w I Piątek od rana w stałych godzinach

3. Jutro (1.06.) drugi dzień Zielonych Świąt, Święto NMP Matki Kościoła. Rozpoczynamy Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie odprawiane w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 i 18.00, w niedziele po Mszy św. o godz. 12.00. Jest to również Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy w modlitwie o dzieciach.

4. We wtorek (2.06.) po Mszy św. o godz. 18.00 młodzież zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich, a szczególnie do młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

5. W środę (3.06.) wspomnienie św. Męczenników, Karola Lwangi i Towarzyszy

6. W czwartek (4.06.) – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym dniu o godz. 14.00 w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce odbędzie się Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zachęcamy wszystkich wiernych do łączności duchowej i modlitwy w tej intencji.

7.  W dniach 5-6 czerwca br. odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Do Sanktuarium na Jasnej Górze udadzą się jednak tylko określone delegacje wiernych poszczególnych diecezji. Pozostałych członków Żywego Różańca i wszystkich wiernych zapraszamy do pielgrzymowania duchowego i wspólnej modlitwy poprzez media. Nabożeństwa będą transmitowane w Radio Maryja, Telewizji Trwam i  stronie jasnagora.pl. Program modlitw: 5 czerwca o godz. 20.20 Różaniec, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski, a 6 czerwca o godz. 13.30 Msza św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo.

8.  W gablocie przy wejściu do dolnego kościoła umieszczony jest plakat z informacjami i telefonem dla osób dotkniętych przemocą seksualną i szukających pomocy.

9.  "Bóg zapłać" rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za ofiarę złożoną na budowę kościoła w wysokości 1.000 zł.

10.  Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał rozporządzenie dla naszej archidiecezji, dotyczące następujących kwestii:

- Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.

- Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.

- Ponawiam zachętę do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, również w dni powszednie. Przypominam raz jeszcze, że przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów. Stąd, należy ograniczyć transmisje Mszy św. przez media.

- W parafiach można organizować regularne spotkania formacyjne, katechetyczne i inne, z zachowaniem wspomnianych środków bezpieczeństwa. Ewentualne wyjazdy formacyjne grupowe muszą spełniać obowiązujące wymogi sanitarne.

- Mając na uwadze nowe decyzje służb medycznych w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Uwzględniając powyższe zasady wszystkie procesje Bożego Ciała należy zorganizować tylko na terenie przykościelnym, a nie na ulicach miast i miejscowości.

- Organizowanie Sakramentu Bierzmowania będzie możliwe od 1 lipca 2020 r.

BUDOWA KOŚCIOŁA

- dobiegają końca obróbki budowlane ścian stropowych i sufitu w kaplicy w Sochoniach. Niedługo przystąpimy do prac z podłogą.

- w kościele parafialnym montowane są kable monitoringu i nagłośnienia zewnętrznego. Dziękuję przy tej okazji Panom: Marcinowi Rogowskiemu, Robertowi Rogowskiemu i Pawłowi Sokołowskiemu, za poświęcenie kolejnej soboty na wykonywanie tych prac. 

- otynkowana została ściana prezbiterium w warstwie wyrównującej. W tym tygodniu zamontujemy już tabernakulum i położona zostanie kolejna warstwa strukturalna. Jak wspominałem, używamy szlachetnego tynku, używanego do tynkowania ścian zabytków, by poradzić z wysalaniem się ścian.

- zakupiłem już wyświetlacz pieśni liturgicznych, który zamontujemy po demontażu rusztowań. Komplet kosztował ok. 8 tys. zł.

- podjęliśmy decyzję z wykonawcą, że otynkowane zostaną też ściany ołtarzy bocznych, by już prezbiterium było właściwie wyeksponowane i istniała możliwość powieszenia docelowych kolumn nagłośnienia. Na tynkowanie ścian ołtarzy bocznych będę potrzebował środków. Dlatego dziękuję wszystkim osobom, które zechcą wesprzeć te prace ofiarami przelewanymi na konto, składanymi na tacę lub osobiście u mnie.

Zdjęcia z prac z kaplicy w Sochoniach i kościoła parafialnego umieszczone będą w zakładce „Galeria”.

Intencja dla Kół Żywego Różańca: O ustanie epidemii i Boże błogosławieństwo Ojczyźnie.