1. Msze św. w Niedzielę Palmową będą odprawione w kościele parafialnym w Jurowcach o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 w związku z tym, że budynek kościoła jest obszerny i pozwala zachować zasady bezpieczeństwa.

2. W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, co jest wymogiem bezwzględnym,  nie licząc osób sprawujących posługę, przypominam, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki zachęca wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.

Wielki Czwartek:

          Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w kościele parafialnym o godz. 18.00. W Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament będzie przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

Wielki Piątek:

        Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach rozpocznie się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej będzie dołączona specjalna intencja za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia.

         Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego i wystawiony do indywidualnej adoracji. Rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Zapraszam wszystkich Parafian od godz. 15.45 do 21.00 na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota:

      Zachęcam do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 8.00 do 19.30.

      Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym. Obrzęd błogosławienia na końcu ogłoszeń.

      Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.

Niedziela Zmartwychwstania:

      Celebracja Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.30. W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła pomija się rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. Liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem nastąpi Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej opuszcza się Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne. Pomija się pokropienia wiernych wodą święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna.

W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

4. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. w kościele parafialnym będą odprawione o godz. 6.00 (Rezurekcja, bez procesji), 9.00, 10.30, 12.00.

      Obowiązuje cały czas obwarowanie do 5 osób uczestniczących w liturgii. Proszę obserwować ogłoszenia. Być może od Wielkanocy będzie możliwość uczestniczenia w liturgii do 50 osób.

5. W poniedziałek wielkanocny Msze św. w kościele parafialnym o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00.

 6. Dziękuję Kółkom Żywego Różańca za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego:

- mieszkańcom Woroszył – 150 zł

- KŻR p.w. Św. Barbary z Jurowiec – 440 zł

-KŻR p.w. M. Bożej Częstochowskiej z Jurowiec – 340 zł.

7. Intencja dla Kół Żywego Różańca: O ustanie epidemii koronawirusa, o zdrowie chorym oraz o Boże błogosławieństwo i siły do walki z epidemią Służbie Zdrowia.

Budowa kościoła:

- Kontynuujemy montaż instalacji oświetlenia. Dziękuję Panom: Marcinowi Rogowskiemu, Jarosławowi Małyszko, Pawłowi Sokołowskiemu i Robertowi Rogowskiemu za ostatnio wykonane prace montażowe.

- zostało zamówione tabernakulum. Przed Niedzielą Zmartwychwstania będzie przywiezione do parafii.

- w najbliższym tygodniu planowane jest rozstawienie rusztowań wewnątrz  kaplicy w Sochoniach i wykonanie kompleksowych prac na ścianach i stropie.

- w kościele parafialnym wykonamy uchylane szyby z siłownikami w dwóch przeciwległych oknach najbliżej prezbiterium. Jest to konieczne, aby umożliwić lepszą wentylację kościoła, gdy przystąpimy do tynkowania prezbiterium. Koszt wykonania operacji na jednym oknie z siłownikiem to 3.000 zł. Dziękuję z góry wszystkim osobom, które zechcą być sponsorami.

    „Bóg zapłać” wszystkim Osobom za wspieranie budowy kościoła ofiarami przelewanymi na konto.


        BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.