1. W dalszym ciągu obowiązują nas zasady bezpieczeństwa dotyczące uczestnictwa w zgromadzeniach liturgicznych:

- Osoby starsze, wykazujące objawy przeziębienia powinny pozostać w domu, korzystając z telewizyjnych transmisji Mszy św. Wszyscy, którzy obawiają się o stan swojego zdrowia, mogą również wybrać takie rozwiązanie.

- Będąc na Mszy św. zachowujemy między sobą odstęp ok. 1 m. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową. Osoby, które sobie tego życzą, mogą przyjmować Komunię św. na rękę, spożywając ją na oczach kapłana. Nie korzystamy też z kropielnicy.

- Liczba wszystkich uczestniczących nie może przekraczać 50 osób. Zaleca się również, aby w niedziele i dni powszednie frekwencja uczestniczących była ograniczona jedynie do zamawiających Mszę św. W przypadku pogrzebu uczestniczyć może jedynie najbliższa rodzina.

2. W środę (25.03.) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia i możliwość przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  Msze św. o godz. 17.00 w Sochoniach i 18.00 w Jurowcach.

3. W niedzielę odprawiana jest dodatkowa Msza św. o godz. 10.30 w kościele parafialnym w Jurowcach.

4. Włączmy się też w akcję, którą podpowiada Caritas, pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada” i zorientujmy się, czy  w naszym sąsiedztwie nie ma osób starszych, którym trzeba by było pomóc w zrobieniu zakupów.

5. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.

       By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.

       Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia korona wirusem.

BUDOWA KOŚCIOŁA

- Kontynuujemy montaż instalacji oświetleniowej. Dziękuję osobom ostatnio pracującym przy tym montażu, Panom: Marcinowi Rogowskiemu, Pawłowi Sokołowskiemu, Robertowi Rogowskiemu i Jarosławowi Małyszko.

- Za około dwa tygodnie będą rozstawiane rusztowania w kościele parafialnym i przystąpimy do tynkowania ściany prezbiterium. Zanim to nastąpi muszę zakupić i zamontować tabernakulum. Koszt 6.950 zł. Gdyby ktoś zechciał w części lub w całości być sponsorem tego zakupu, to istnieje możliwość złożenia ofiary przelewem na konto parafialne lub osobiście u ks. proboszcza.

- rozpoczniemy również obróbkę ścian stropowych w kaplicy w Sochoniach.

      Prace zaplanowane muszą być kontynuowane, nie chciałbym ich przerywać, dlatego z góry składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Osobom, które zechcą ofiarami te prace wesprzeć. Przy obecnej sytuacji, gdy nie uczestniczymy w Mszach św., jedyną formą wsparcia może być przelew na konto parafialne. Dziękuję za zrozumienie i pomoc.