WIKARIAT

PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO

       W chwilach zagrożenia, dzieci spontanicznie uciekają się do matki.

       W szczególnych okolicznościach, które przeżywamy, zwracamy się do

       MARYI, KTÓRĄ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY DAŁ NAM ZA MATKĘ

                          W ŚRODĘ 11 MARCA

                            O GODZINIE 12.00

       w łączności z Diecezją Rzymską

       odmówimy modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię Loretańską i Salve Regina (Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…      
      wzywając wstawiennictwa Maryi, dla uwolnienia od epidemii,   która szerzy się na świecie.

                  Ten moment modlitwy będziemy powtarzać przez cały tydzień.

Dziękuję wszystkim, którzy zechcą dołączyć do tego aktu synowskiego wezwania  skierowanego do naszej Niebieskiej Matki.

          Angelo Kard. Comastri 

          Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości dla Państwa Watykańskiego

          Watykan, 7 marca 2020