Drodzy Parafianie!

       Od 1 stycznia 2019 r. kontynuujmy wspólnie dzieło wznoszenia świątyni  parafialnej, które przed 18 laty rozpoczęliście z moim zacnym poprzednikiem Ks. Jerzym  Sokołowskim. Chcę przy tej okazji podziękować Wszystkim za życzliwe przyjęcie mnie w tej wspólnocie, zaufanie i serdeczność z jaką się spotkałem. Pragnę z serca podziękować za Wasze osobiste zaangażowanie w duchową budowę wspólnoty parafialnej poprzez uczestnictwo w życiu Kościoła, obecność na niedzielnej Eucharystii, troskę o rozwój duchowy Waszych dzieci. Dziękuję też tym osobom, które czynnie angażują się w liturgię pełniąc funkcje lektora czy psałterzysty. Dziękuję osobom uczestniczącym w grupach parafialnych. Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie wykonywali prace na rzecz parafii. Zapraszam bardzo serdecznie do powiększania naszych parafialnych grup i odważnego włączania się w liturgię Mszy św., podejmując czynności liturgiczne.  

         Na początku Nowego Roku pragnę podziękować Wszystkim za ofiary materialne składane na tacę każdej niedzieli, przeznaczone na budowę kościoła, a szczególnie za te hojniejsze ofiary z drugich niedziel miesiąca. Z serca dziękuję również Osobom, które wspierały budowę kościoła ofiarami przelewanymi na konto parafialne, wszystkim sponsorom i liczę na dalszą współpracę i pomoc w budowie. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć budowę, może to uczynić przelewając ofiarę na konto parafialne: 14 1240 1154 1111 0000 2149 7980 z dopiskiem „Ofiara na cele kultu religijnego”.

         Co udało się nam wspólnie wykonać w mijającym roku?

- zapłaciliśmy zaległe należności za wykonane prace i materiały z grudnia 2018 r.

- spłacaliśmy kolejne raty zaciągniętego przed kilku laty kredytu

- zapłaciliśmy ostatnią ratę za parking parafialny wykupując go na własność

- pokryliśmy blachą do końca górną część dachu kościoła

- wykonaliśmy  zewnętrzną elewację absydy

- pokryliśmy blachą dach poniżej absydy i wykonaliśmy obróbki dekarskie gzymsów,

- pokryliśmy blachą odsłoniętą i zamakającą część budynku gospodarczego

- podciągnęliśmy w górę wieżę, wznosząc mur ponad druty zbrojeniowe, w celu skutecznego zadaszenia i ochrony przed wlewaniem się wody do środka oraz zamakaniem muru

- wstawiliśmy okna frontowe kościoła, drzwi oraz okna w dolnej części wieży, w celu zamknięcia kubatury budynku

- zamontowaliśmy nadmuch nagrzewający górny kościół

- podłączyliśmy się pod wodociąg i kanalizację, gdyż woda ze studni uległa skażeniu, a wywózka szamba w skali roku była dość kosztowna.

          Co planujemy w przyszłym roku?

- spłatę kolejnych rat kredytu

- uregulowanie pozostałych należności za wykonane prace

- montaż instalacji nagłośnieniowej, oświetleniowej i monitoringu w górnym kościele

- tynkowanie ścian wewnętrznych górnego kościoła

- montaż ogrzewania podłogowego w górnym kościele i posadzki

- prace, które od kilu lat czekają na wykonanie w kaplicy w Sochoniach

           W minionym roku mieliśmy:

- 12 chrztów

- 11 pogrzebów

- 2 śluby

Do I Komunii św. przystąpiło 12 dzieci, 64 osoby przyjęło sakrament bierzmowania.

         Z okazji Nowego Roku 2020 pragnę w imieniu własnym i Ks. Tadeusza życzyć wszystkim moim drogim Parafianom, aby Jezus, który stając się człowiekiem wszedł w historię świata i w historię życia każdego człowieka, obdarzał Was swoją miłością i pokojem. Niech Jego moc i miłość oddala to wszystko, co może być mrokiem serca, abyście doświadczali w życiu  jak najwięcej światła i nadziei. Niech ten rok przyniesie dużo szczęścia, radości i spełnienie marzeń.