1. Ofiary składane dziś na tace są przeznaczone na Fundusz Remontowo – Budowlany Archidiecezji Białostockiej. Za tydzień zaś na Seminarium Duchowne w Białymstoku.
  2. W tym tygodniu rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. We środę popielcową Msze Święte będą w Jurowcach w godz.: 7.00; 16.00; 18.00; w Sochoniach 17.00
  3. Zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach Wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w piątki po Mszy Świętej wieczornej w Jurowcach i w Sochoniach. Gorzkie Żale w Jurowcach w niedziele o godz. 7.10 oraz we środy po mszy wieczornej.
  4. Szkoła w Sochoniach zaprasza uczniów do klasy pierwszej i zerowej na rok szkolny 2023/24. Szkoła zapewnia profesjonalną opiekę, wszechstronny rozwój dziecka, naukę i zabawę w małych grupach, nowoczesną bazę dydaktyczną, zajęcia pozalekcyjne, opiekę w świetlicy… w plebiscycie edukacji w powiecie białostockim szkoła ta zajęła 1 miejsc.
  5. Trwa nabór na rok szkolny 2023/2024 do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku! Zapraszamy do odwiedzania szkoły w ramach dni otwartych, które odbędą w soboty: 25 lutego i 18 marca 2023 roku w godzinach 10:00-13:00. Szkoła proponuje ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim na wysokim poziomie, a najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą uczyć się bez czesnego!