1.W tym tygodniu obchodzimy:

- we wtorek (24.08.) – święto św. Bartłomieja, Apostoła

- w czwartek  (26.08.) Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o godz. 17.00 w Sochoniach i 18.00 w Jurowcach.

- w piątek (27.08.) – wspomnienie św. Moniki

- w sobotę (28.08.) – wspomnienie św. Augustyna

2.  Uroczysta Msza Święta z ingresem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Józefa Guzdka odprawiona będzie w archikatedrze w sobotę 4 września 2021 r. o godz. 11.00, a w przeddzień, 3 września o godz. 15.00 także w archikatedrze, dopełniony będzie w akt kanonicznego objęcia urzędu Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.

3.  Studium Teologii w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane nauczaniem religii w szkołach, pogłębieniem wiedzy teologicznej potrzebnej do posługi liderów wspólnot kościelnych oraz podjęciem doradztwa rodzinnego w parafialnych poradniach:

- 6 - letnie niestacjonarne studia magisterskie teologiczno – katechetyczne

- 2 – letnie niestacjonarne podyplomowe studia katechetyczne

- 2 – letnie studium teologii dla świeckich

- 2 - letnie studium życia rodzinnego i

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studium Teologii w Białymstoku  przy ul. Warszawskiej 50 do 25 września br. włącznie. Szczegółowe

informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.teologia.archibial.pl

4.  37. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie wyruszy w sobotę 4 września br. o godz. 7.00 sprzed Białostockiej Katedry. Zapraszamy wszystkich do wyruszenia na wspólny pielgrzymkowy szlak. Ukoronowaniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta Msza Święta celebrowana w Krypnie o godz. 18.00 z udziałem grup pielgrzymkowych z całej Archidiecezji. Dla pielgrzymów przybywających tego dnia wcześniej Msze św. będą sprawowane również o godz. 13.00 i 15.00.

Zapisy na pielgrzymkę od przyszłej niedzieli (29.08.). Będzie możliwość powrotu autokarem.

BUDOWA KOŚCIOŁA:

Kończymy obróbki tynkarskie gzymsu. Po wyschnięciu tynku położymy kolor.

 Muszę spłacić jeszcze zaległe należności za wykonane prace. Dziękuję Ofiarodawcom za pomoc w budowie kościoła.

Dziękuję Panom: Jarosławowi Małyszko, Marcinowi Rogowskiemu i Wojciechowi Kondratowicz za montaż instalacji do napędu dzwonów. Dziękuję też Panu Stanisławowi Gil za podarowanie kabla do montażu napędu.