1. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary przeznaczone na budowę kościoła.

2.  W tym tygodniu obchodzimy:

- w poniedziałek (12.07.) – wspomnienie św. Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

- we wtorek (13.07.) – wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

- w czwartek (15.07.) – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora kościoła

- w piątek (16.07.) – wspomnienie najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

3.  Z woli Papieża Franciszka w niedzielę 25 lipca 2021 roku obchodzony będzie Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

4.  W dzisiejszą niedzielę ofiary do puszek są zbierane na pomoc Nikodemowi Wasilewskiemu, cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu 1). Dziecko ma 16 miesięcy i pilnie potrzebuje leku ratującego życie.

5.  W dniach 5-12 września 2021 roku w Budapeszcie odbędzie się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Wydarzenie rozpocznie się 5 września Mszą św. na Placu Bohaterów w centrum Budapesztu. Będzie ona połączona z Pierwszą Komunią św. i rozpoczęciem roku szkolnego dla katolickich ośrodków oświatowych. W kolejnych dniach do 10 września kongres przeniesie się do hali Hungexpo. W programie przewidziano prelekcje, świadectwa, katechezy, dyskusje panelowe, a także wydarzenia kulturalne. Zwieńczeniem Kongresu będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem papieża Franciszka w dniu 12 września. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa. Rejestracji indywidualnej i grupowej należy dokonywać poprzez stronę internetową Kongresu: www.iec2020.hu.

6.  Wszystkich pasjonatów modlitewnych wędrówek oraz rowerowych wypraw zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Królowej. Dziewiąta Białostocka Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia b.r. Szczegółowe informacje i zapisy na witrynie internetowej rowerymka.pl. Szybki dostęp do strony internetowej jest do pobrania z plakatu informującego o pielgrzymce.

7. W dzisiejszą niedzielę o godz. 18.00 w Sochoniach odbędzie się mecz siatkówki.

8.  Zapraszamy do lektury nowego numeru "Dróg Miłosierdzia". Do każdego egzemplarza dołączone są konferencje bł. ks. Michała Sopoćki pt. "Alkohol a dzieci i młodzież".

Znajdziemy też treść rozmowy z ks. Adamem Wtulichem, proboszczem parafii w Różanymstoku, w 40. rocznicę pamiętnej koronacji obrazu Matki Bożej Różanostockiej. Warto zapoznać się też z artykułem "W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo" na temat rozpoczętego w Kościele na całym świecie Roku św. Ignacego Loyoli.

          Wszystkim Parafianom życzę udanych urlopów, dobrego odpoczynku oraz regeneracji sił duchowych i fizycznych.

     

Budowa kościoła           
       W czwartek (8.07.) został wylany ostatni wieniec wieży z gzymsem. W poniedziałek przewidziane jest wstawianie okien w wieży. We wtorek przystąpimy do prac tynkarskich wieży. Dziękuję wszystkim Ofiarodawcom za pomoc w prowadzeniu prac budowlanych.

   Dziękuję Panu Krzysztofowi Popławskiemu za uprzątnięcie gruzu budowlanego sprzed kościoła i wyrównanie terenu.  

       Dziękuję też Panom Bogdanowi Winnickiemu i Pawłowi Lenczewskiemu za pomoc w uprzątnięciu placu kościoła z odpadków po szalunku stropów wieży. 

       


                                                                                     OŚWIADCZENIE
                                                PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
                                                                   W KWESTII SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W kontekście licznych pytań dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do kwestii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie.

  1. „Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspektywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. […] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga ‒ objawiającej się również w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 1).
  2. Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o samego siebie. Międzyludzka solidarność, motywowana ewangeliczną miłością bliźniego, przypomina – w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek troski także o drugiego człowieka, o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 23).
  3. Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie nie jest, co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, 5).
  4. Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne.
  5. Szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, w tym dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

                                                                                                                   
                                                                                                + Stanisław Gądecki                                                                                                                                                                                       Arcybiskup Metropolita Poznański
                                                                                                     Przewodnicząc                                                                                                                                                                                           Konferencji Episkopatu Polski

                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 roku