W miniony czwartek, 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes, obchodziliśmy w Kościele Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez św. Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku. W ten sposób św. Jan Paweł II chciał jeszcze bardziej podkreślić bliskość Kościoła z tymi, których dotyka choroba i cierpienie.

W swojej trosce o chorych Kościół naśladuje Chrystusa – Lekarza. Dzisiejszy fragment Ewangelii podkreśla uzdrawiającą moc Jezusa. Ukazuje dokonany przez Niego cud uzdrowienia trędowatego. Trąd to szczególnie dotkliwa choroba. Wiązał się nie tylko z bólem fizycznym, ale także duchowym: zeszpeceniem wyglądu zewnętrznego, przymusem izolacji i koniecznością czynienia pokuty. Jest o tym mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jezus uzdrawia z cielesnej choroby. Wskazuje jednocześnie, że trąd jest obrazem innej choroby, choroby duchowej. Jest obrazem ludzkiego grzechu. Grzech również czyni człowieka nieczystym, nieczystym w jego sumieniu, oddala od Boga, izoluje od wspólnoty. Szpeci obraz Boży w człowieku i poniża go w oczach jego samego.

Człowiek przez grzech odwraca się od Boga, ale wzgardzony Bóg nie odwraca się od człowieka. Kocha go i pragnie jego nawrócenia. Bóg czeka na człowieka z darem swego miłosierdzia. Trzeba nieustannie o tej prawdzie przypominać. Nabiera ona szczególnego wydźwięku w kontekście zbliżającego się liturgicznego okresu Wielkiego Postu.

Doświadczenie miłosierdzia obudziło w uzdrowionym z trądu pragnienie, aby o tym mówić. Ewangelista notuje, że po wyjściu zaczął on wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło (Mk 1, 44). Także my, wielokrotnie, w różny sposób doświadczając Bożego miłosierdzia, chcemy o tym opowiadać. W ten sposób głosząc miłosierdzie i czyniąc uczynki miłosierdzia stajemy się apostołami miłosiernego Boga.

Takim niestrudzonym apostołem Bożego miłosierdzia był bł. Michał Sopoćko. Jutro, 15 lutego, przypada 46. rocznica jego narodzin dla nieba. Bł. Michał jest szczególnie bliski kapłanom archidiecezji białostockiej i alumnom naszego Seminarium. Był ojcem duchownym, profesorem i spowiednikiem alumnów. Był i wciąż pozostaje dla nas wzorem kapłańskiej gorliwości i świętości. Nasi alumni codziennie modlą się o powołania słowami modlitwy bł. Michała. Jako błogosławiony Kościoła jest wciąż żywy w umysłach i sercach kapłanów i przygotowujących się do kapłaństwa będąc ich formatorem.

Od bieżącego roku akademickiego w naszej archidiecezji zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski formacja seminaryjna została wydłużona o tzw. rok propedeutyczny. W utworzonym Ośrodku Formacyjnym w Juchnowcu formację wstępną odbywa pięciu alumnów. Tradycyjnie we Środę Popielcową białostocka wspólnota AWSD rozpocznie swoje rekolekcje wielkopostne. Zakończy je Msza święta sprawowana w kościele św. Wojciecha w Białymstoku w sobotę 20 lutego o godz. 16.30 połączona z udzieleniem posług lektoratu alumnom III roku i akolitatu alumnom IV roku. Swoją formację w Seminarium kończy diakon Marcin Kupiński. Po zdaniu egzaminu magisterskiego rozpocznie on pracę duszpasterską w parafii, gdzie będzie posługiwał do momentu przyjęcia święceń kapłańskich.

Serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności AWSD w Białymstoku wszystkim naszym Dobroczyńcom. Dziękuję za wsparcie duchowe w formie modlitwy i ofiarowanego cierpienia. Dziękuję także za troskę materialną, za ofiary składane na tacę i wpłacane na konto Seminarium. W najbliższą niedzielę 21 lutego br. (lub 28 lutego) ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Seminarium. Niestety, nie do wszystkich parafii będą mogli dotrzeć przedstawiciele Seminarium. Nie jesteśmy tego w stanie uczynić ze względów personalnych. Wszystkim Księżom Proboszczom, Wikariuszom, wszystkim naszym Dobroczyńcom, Gronu Przyjaciół AWSD serdecznie dziękuję za okazywaną nam hojność i troskę. Zapewniam o naszej pamięci modlitewnej. W każdy wtorek jest sprawowana w Seminarium Msza święta w intencji wszystkich Ofiarodawców. Niech miłosierny Pan wynagradza Wam swoim błogosławieństwem. Niech matczyną opieką otacza Was Maryja, Matka Miłosierdzia. Szczęść Boże.

Ks. dr Marian Strankowski, Rektor AWSD w Białymstoku

Białystok, 12 lutego 2021 r.

Nr 7/2021

   Ofiary na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku będą w naszej parafii zbierane w niedzielę (28.02.).