1. Kończący się rok jest okazją do dokonania pewnych podsumowań. W 2020 roku w naszej parafii mieliśmy:

- 13 chrztów,

- 15 pogrzebów,

- 5 ślubów,

- 21 dzieci przystąpiło do Sakramentu I Komunii św.,

- 41 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania.

Budowa kościoła:

- została otynkowana ściana prezbiterium i ołtarzy bocznych tynkiem szlachetnym, stosowanym do murów zabytkowych, aby zapobiec wysalaniu się ścian spowodowanym zamakaniem

- zostały zamontowane i oświetlone obrazy w ołtarzach bocznych

- zamontowaliśmy wyświetlacz pieśni liturgicznych

- zostało zamontowane docelowe nagłośnienie i mikrofony dedykowane do tego typu nagłośnienia

- wykonaliśmy montaż instalacji elektrycznej, monitoringu i nagłośnienia wraz  z zakupem potrzebnych kabli i podzespołów

- zamontowaliśmy tabernakulum i krzyż w ścianie prezbiterium

- wykonaliśmy projekt oświetlenia kościoła

- zostały zamontowane siłowniki do uchylania dolnych części dwóch przeciwległych okien przednich

- wstawiliśmy kolejne dwa okna w wieży kościoła

- wykonaliśmy przy kościele podjazd na wózki wraz z balustradą

-  ściany pionowe stropu zostały ocieplone podwójną warstwą styropianu

- została wykonana gablota przed kościołem

- zdemontowaliśmy stary płot od ulicy i zostały posadzone tuje

- został zainstalowany monitoring

Budowa kaplicy w Sochoniach:

- został zakupiony i zamontowany gospodarczy garaż blaszany

- wykonaliśmy elewację wewnętrznych ścian bocznych kaplicy oraz ścian stropowych, kładąc klej, siatkę i strukturę

- obróbki drewniane sufitu zostały zaimpregnowane i uzupełnione

- sufit został wzmocnimy trzema belkami konstrukcyjnymi

- została wykonana podłoga: położono styropian, instalację ogrzewania podłogowego wraz z wylewką i montażem płytek podłogowych

- zainstalowaliśmy nagłośnienie

- wstawiliśmy drzwi wejściowe do kaplicy

-wymurowany został do końca prawy, zewnętrzny filar kaplicy

- dokończono drewniane obróbki frontonu kaplicy

Wszystkie wykonane prace zostały spłacone.

       Prace opłacone oraz koszt użytych materiałów potwierdzony jest dokumentami. Kapitał pochodził z tac zbieranych podczas Mszy św., ofiar przelewanych na konto, dodatkowych zbiórek prowadzonych na określony cel, od sponsorów opłacających poszczególne zakupy oraz z ubiegłorocznych ofiar kolędowych.

      Jeśli chodzi o budowę kościoła, w najbliższym czasie planujemy zamontowanie rur rekuperacyjnych na stropie kościoła, wykonanie kładek komunikacyjnych i zaizolowanie płaszczyzn poziomych stropu pianką poliuretanową otwartokomórkową. Wszystkie kolejne  prace uzależnione są od naszych w przyszłości możliwości finansowych. O pracach podejmowanych będę informował na bieżąco. Z góry dziękuję wszystkim Osobom, które ofiarami przelewanymi na konto, składanymi na tacę czy osobiście, będą wspierały dalszą budowę.

      Pragnę podziękować wszystkim Parafianom, którzy mimo kryzysu wspierali parafię i prowadzone prace. Dziękuję wszystkim Sponsorom i Osobom regularnie przelewającym ofiary na konto parafialne.

       Chcę wyróżnić i podziękować Osobom, które poświęciły soboty kilku miesięcy, aby montować instalacje oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu. Dziękuję Panom, którzy w stałej czwórce pracowali każdej soboty: Marcinowi Rogowskiemu, Jarosławowi Małyszko, Robertowi Rogowskiemu oraz Pawłowi Sokołowskiemu.

       Dziękuję Panom, którzy w kilka sobót włączyli się w te prace: Marcinowi Sulima, Markowi Gabińskiemu, Piotrowi Kruszewskiemu, Stanisławowi Gil, Wojciechowi Kondratowicz.

      Dziękuję Panom z Sochoń: Krzysztofowi Popławskiemu i Krzysztofowi Leszczyńskiemu za wykonanie podjazdu na wózki przed kościołem parafialnym, koszty robocizny ofiarując jako dar parafii. Dziękuję też za pomoc w demontażu starego płotu sprzed frontonu kościoła oraz wyrównanie placu przed kościołem.

      Dziękuję Panu Zenonowi Fiediukiewicz i Osobom, które pomogły w wymurowaniu brakującej części zewnętrznego filaru kaplicy oraz w dokończeniu obróbki drewnianej frontowej ściany.

      Dziękuję Wikariuszowi Księdzu Tadeuszowi za współpracę i wspieranie w duszpasterskich obowiązkach.

      Dziękuję Pani Eli Gil za wykonywanie dekoracji w prezbiterium oraz Pani Basi Rabionek za troskę o obsługę liturgiczną.

      Dziękuję Panu Organiście, scholi parafialnej i wszystkim osobom biorącym czynny udział w liturgii posługując jako lektorzy i psałterzyści.

      Dziękuję Panu Piotrowi Pytasz za artystyczne ubogacenie ściany prezbiterium w kaplicy w Sochoniach.

      Dziękuję Panu Jerzemu Poskrobko za sponsoring części prac tynkarskich wykonanych w prezbiterium kościoła parafialnego.

KOLĘDA

          Obecny czas zmagań z epidemią koronawirusa nie pozwala na kolędowe odwiedziny duszpasterskie rodzin. W tym roku kolęda odbędzie się w innej, niż dotychczas formie. Zapraszamy wszystkich Parafian w dowolnie wybranym dniu (za wyjątkiem niedziel i świąt), na wieczorną Mszę św. sprawowaną o godz. 17.00 w kaplicy w Sochoniach oraz o godz. 18.00 w Jurowcach w dniach od 4.01. – 16.01.2021. Będzie to Msza św. podczas której będziemy modlić się szczególnie o Boże błogosławieństwo dla rodzin obecnych na Eucharystii.

          Po „Modlitwie po Komunii” celebrans odmówi modlitwę błogosławieństwa kolędowego nad zebranym ludem, uwzględniając w jej treści również mieszkańców, którzy pozostali w domach, zwłaszcza osoby starsze, cierpiące i chore.

         Zostanie poświęcona woda, którą wierni przyniosą do kościoła we własnych naczyniach. Po powrocie do domu rodzina we własnym gronie odmówi modlitwę, której treść będzie wyłożona na kartkach, umieszczonych na stoliku przy wyjściu z kościoła. Po modlitwie ktoś z rodziny poświęci mieszkanie wodą święconą.

       Wychodząc z kościoła będzie można również wziąć obrazki kolędowe oraz zgodnie z własną wolą złożyć kolędową ofiarę.

       Rozpoczynając Nowy Rok 2021, życzę wszystkim Parafianom w imieniu własnym i Księdza Tadeusza, aby czas podarowany nam przez Pana Boga, przyniósł jak najwięcej szczęścia i odkrywania piękna serca, będącego owocem współpracy z łaską Bożą. Niech zawierzenie Bogu, uwalnia od niepotrzebnego lęku w patrzeniu w przyszłość. Niech mijający czas pomoże wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i wejść na drogę światła, będącego owocem odnalezienia prawdziwej przyjaźni z Bogiem. Szczęść Boże!