W dzisiejszą Niedzielę Świętej Rodziny, podczas każdej Mszy św. małżonkowie będą mieli możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

1. W tym tygodniu obchodzimy:

- w poniedziałek (28.12.) – Święto św. Młodzianków, Męczenników

- w  czwartek (31.12.) w ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy na Mszę św. wieczorną, podczas której podziękujemy Panu Bogu za łaski minionego roku. W tym dniu za pobożne odmówienie hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny.

- w piątek (01.01.) Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, rozpoczniemy Nowy Rok 2021.  Msze św. o godz. 9.00 ( Jurowce i Sochonie), 10.30, 12.00 i 18.00.

Jest to światowy dzień modlitwy o pokój. Za udział w publicznym odmówieniu lub odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, można uzyskać odpust zupełny.

Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Jest to również I Piątek miesiąca. Chorzy, którzy zechcą przystąpić do sakramentów świętych, będą odwiedzani od godz. 14.00.

-  sobotę (02.01.) wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Jest to również I Sobota miesiąca z nabożeństwem do Niepokalanego Serca NMP

     2.    KOLĘDA

         Obecny czas zmagań z epidemią koronawirusa nie pozwala na kolędowe odwiedziny duszpasterskie rodzin. W tym roku kolęda odbędzie się w innej, niż dotychczas formie. Zapraszamy wszystkich Parafian w dowolnie wybranym dniu (za wyjątkiem niedziel i świąt), na wieczorną Mszę św. sprawowaną o godz. 17.00 w kaplicy w Sochoniach oraz o godz. 18.00 w Jurowcach w dniach od 4.01. – 16.01.2021. Będzie to Msza św. podczas której będziemy modlić się szczególnie o Boże błogosławieństwo dla rodzin obecnych na Eucharystii.

Po „Modlitwie po Komunii” celebrans odmówi modlitwę błogosławieństwa kolędowego nad zebranym ludem, uwzględniając w jej treści również mieszkańców, którzy pozostali w domach, zwłaszcza osoby starsze, cierpiące i chore.

Zostanie poświęcona woda, którą wierni przyniosą do kościoła we własnych naczyniach. Po powrocie do domu rodzina we własnym gronie odmówi modlitwę, której treść będzie wyłożona na kartkach, umieszczonych na stoliku przy wyjściu z kościoła. Po modlitwie ktoś z rodziny poświęci mieszkanie wodą święconą.

Wychodząc z kościoła będzie można również wziąć obrazki kolędowe.

            Wszystkim drogim Parafianom z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym i Księdza Tadeusza życzę, byście doświadczali bardzo osobiście bliskości Jezusa, który wchodząc w historię świata i naszego życia, pokazał drogę światła sercom, które z różnych powodów spowija mrok.  

            Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia, byście potrafili pokonywać wszystko, co jest działaniem złego ducha. Niech tęsknota za tym, co wartościowe  i prawdziwe, pozwala na nowo odkrywać piękno życia i dar, jakim jest drugi człowiek.

           Niech Nowy Rok 2021 przyniesie jak najwięcej powodów do radości i będzie podarowanym czasem, w którym wszyscy postaramy się pisać historię życia,  będącą wypełnianiem woli Bożej.      Szczęść Boże!                                                                                   

3. Intencja dla Kół Żywego Różańca: o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, o ustanie epidemii oraz o pokój w rodzinach, w ojczyźnie i na świecie.

4.  1 stycznia 2021 r. rozpocznie się Jubileuszowy Rok Jakubowy. Z tej okazji Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w wyznaczonych kościołach stacyjnych.

Odpust mogą uzyskać osoby, które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Kościoły stacyjne zostaną podane w najbliższym czasie.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 910-957/20/I

Ojcze Święty,

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

A Bóg etc.

Dnia 14 grudnia 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/I do Prot. N. 957/20/I.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof NYKIEL

Regens