1.  W dzisiejszą Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się nabożeństwo żałobne za zmarłych.

Taca na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku.

Na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się kalendarze Seminarium Duchownego. Możemy je nabyć za kwotę 10 zł., wrzucając ofiarę do ustawionego koszyka.

2.  W poniedziałek (2.11.) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w kościele parafialnym o godz. 7.30 i 10.30 - po Mszy św. nabożeństwo żałobne za zmarłych. Następnie godz. 17.00 – Msza św. w Sochoniach, 17.30 – Wypominki w kościele parafialnym, 18.00 – Msza św. za zmarłych wymienionych w Wypominkach.

W Dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych można uzyskać Odpust zupełny jeden raz, w kościele lub kaplicy publicznej. Warunki otrzymania odpustu: a) Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy b) Odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w intencji Ojca świętego c) Stan łaski uświęcającej.

W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza grzebalnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3.  Za zmarłych w Wypominkach będziemy modlić się w następujących dniach:

- w niedzielę (1.11.) – kaplica w Sochoniach ( po Mszy św. o godz. 9.00 sprawowanej za zmarłych z Wypominek)

- w poniedziałek (2.11.) – godz. 17.30 – kościół parafialny w Jurowcach (szczególnie dla mieszkańców Wólki i okolic)

- w niedzielę (8.11.) – godz. 7.30 – kościół parafialny w Jurowcach

4.  W środę (4.11.) – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. W tym dniu zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Białostockiej o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. Tego dnia módlmy się za tych, którzy pełnili posługę kapłańską w Kościele, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swego Królestwa.

5.  W tym tygodniu obchodzimy też I czwartek, Piątek i Sobotę miesiąca. W I Piątek odwiedziny chorych o stałych godzinach.

6.  Ukazał się listopadowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Jednym z jego tematów jest obecność Świętych w naszym życiu. Szczególnie polecamy wywiad na temat Carla Acutisa, młodego 15-letniego Świętego, który został beatyfikowany w październiku tego roku w Asyżu.  W cyklu "Myśli o Kościele" proponujemy artykuł "Marzenie Papieża Franciszka" poświęcony najnowszej encyklice Ojca Świętego "Fratelli tutti".

Zachęcamy też do tekstów artykułów poświęconych obrazowi Matki Bożej Miłosierdzia z białostockiej katedry, z okazji nowenny i uroczystości Matki Bożej Ostrobramskiej, oraz Cudownemu Medalikowi - darowi Niepokalanej dla ludzkości, z okazji 190. rocznicy objawień Matki przy rue du Bac w Paryżu.

Artykuł pt. "Życie to mój wybór" jest z kolei mocnym głosem za życiem każdej osoby, również niepełnosprawnej.

7.  Intencja dla Kół Żywego Różańca: o ochrony życia, o pokój społeczny i zakończenie trwającego kryzysu oraz o ustanie rozwijającej się pandemii.

8.  „Bóg zapłać” Panom Krzysztofowi Popławskiemu i Krzysztofowi Leszczyńskiemu za pomoc w rozbiórce płotu przy ulicy oraz za uporządkowanie terenu przy kościele.

9. Kwesta na cmentarz w Wasilkowie będzie odbywała się do puszek umieszczonych na cmentarzu.

10. Za tydzień ofiary na tacę będą przeznaczone na budowę kościoła. W planach mamy docieplenie stropu. Koszt będzie wynosił kilkanaście tysięcy. Dziękuję za wsparcie prowadzonych prac budowlanych. W tym tygodniu obiecano nam zamontowanie okien w wieży.

11. Ofiary do puszek w niedzielę (8.11.) będą przeznaczone na Kościół Prześladowany.

                                                        APEL

                               RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

                           W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 roku


                              MODLITWA O POKÓJ

                           (na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.