1. Ze względu na obowiązującą nas “strefą czerwoną” w dzisiejszą niedzielę nie odbędzie się spotkanie formacyjne rodziców i dzieci kl. III szkoły podstawowej.

2.  W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki przypomina o ważnych kwestiach z tym związanych:

 • a) Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa
we Mszy Świętej dla następujących wiernych:

-    osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

-    osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

-    osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

 • b) Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych

Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie wyznaczają ograniczenia sanitarne:

- w strefie żółtej - 1 osoba na 4 m²,

- w strefie czerwonej - 1 osoba na 7 m².

 • c) Środki ochrony osobistej

Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:

-   wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające
z przeciwwskazań medycznych,

-   pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

-   służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

-   koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,

-   szafarze sprawujący sakrament pokuty.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

3.  W związku z limitem osób uczestniczących w Eucharystii, w kościele parafialnym może uczestniczyć do 75 osób, zaś w kaplicy w Sochoniach do 23 osób. Dla zachowania limitu osób, szczególnie w pomieszczeniu kaplicy, proszę aby raczej wybierać Mszę św. w kościele parafialnym.

4.  Wypominki możemy składać do koszyków ustawionych w prezbiterium w kaplicy i w kościele parafialnym. Nie wrzucajmy ich na tacę.

5.  Za zmarłych w Wypominkach będziemy modlić się w następujących dniach:

- w niedzielę (1.11.) – godz. 9.00 – kaplica w Sochoniach

- w poniedziałek (2.11.) – godz. 17.30 – kościół parafialny w Jurowcach (szczególnie dla mieszkańców Wólki i okolic)

- w niedzielę (8.11.) – godz. 7.30 – kościół parafialny w Jurowcach

  6.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy “Tydzień Misyjny”.

  7.  Tradycyjnie w Tygodniu Misyjnym będziemy przeżywali w naszej parafii 40 – Godzinne Nabożeństwo. Wystawienie Najświętszego Sakramentu rozpocznie się w najbliższy piątek (23.10.) i w sobotę (24.10.) o godz. 8.00 w kościele w Jurowcach i kaplicy w Sochoniach Nabożeństwem Różańcowym.

  Msze św. o godz. 17.00 w Sochoniach i 18.00 w Jurowcach.

  W niedzielę (25.10.) adoracja w Sochoniach po Mszy św. o godz. 9.00 do godz. 15.00 zakończona będzie Koronką do Bożego Miłosierdzia.

  W Jurowcach w niedzielę Adoracja pomiędzy Mszami do południa i po południu od godz. 13.00 przez cały dzień. Zakończy się Nabożeństwem Różańcowym o godz. 17.30.

  Prosimy o wpisywanie się na listy wyłożone przy wyjściu z kościoła, abyśmy zapewnili ciągłość adoracji przez cały dzień.

  8.  We wtorek (20.10.) – wspomnienie św. Jana Kantego, Prezbitera

  9.  W czwartek (22.10.) – wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża

  10.  Przypominam o konieczności posiadania maseczek zakrywających usta i nos oraz o zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do kościoła.

  11. O godz. 15.00 na boisku w Jurowcach odbędzie się mecz piłki nożnej.