W tym roku adorowaliśmy krzyż szczególny, krzyż wzgardzony i wyrzucony, który jedna rodzina przed pięciu laty przywiozła z Belgii, a zauważyła go na śmietniku. Figura była trochę zniszczona, ale po renowacji krzyż odzyskał swoje piękno. W naszej parafii spotkał się z miłością i czcią wiernych.