1. W dzisiejszą Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, można uzyskać odpust zupełny.
  2. We wtorek obchodzimy wspomnienie  św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy, Męczenników.
  3. Najbliższa niedziela (29.11.) jest pierwszą niedzielą Adwentu.
  4. Z dniem 7 listopada br.: zmieniony został m.in. § 28 rozporządzenia dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych, który w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

 „1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej         uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.

Zatem w kościele parafialnym może przebywać do 35 osób, zaś w kaplicy w Sochoniach do 10 osób.

b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.

W kościele parafialnym będzie mogło uczestniczyć do 75 osób, w kaplicy w Sochoniach do 21 osób.  

- oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”

5. Z okazji IV Światowego Dnia Ubogich Caritas zaprasza do wzięcia udziału w akcji zbiórki nowej ciepłej bielizny i butów oraz ciepłych kurtek. Kurtki mogą być używane, ale uprane i w dobrym stanie. Prosimy o przynoszenie ich do zakrystii (lub kancelarii) do 6 grudnia.

Można włączyć się w akcję „Zostań Honorowym Dawcą Dobroci”. Polega ona na przyłączeniu się do grona stałych darczyńców Caritas, wspierających nawet drobnymi, ale regularnymi datkami. Pomaga to bardzo w planowaniu stałych dzieł takich jak: pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się, działań na rzecz niepełnosprawnych.

Ponieważ w tym roku została odwołana ogólnopolska zbiórka żywności w sklepach, która była jedną z ważniejszych, Caritas prosi o powtórzenie w czasie Adwentu zbiórek żywności do sprawdzonych już toreb „Samarytanek”. Torby przywiozę w tym tygodniu. Będą wyłożone na stoliku przy wejściu do kościoła. Wypełnione postarajmy się przynieść do 15 grudnia.

7. Dziękuję Panu Piotrowi Nowik za pomoc w uprzątnięciu ostatniej części stropu. W tym tygodniu planuję przystąpić do jego ocieplania. Dziękuję też Panom Marcinowi Rogowskiemu i Jarosławowi Małyszko za drobne poprawki elektryczne i pomoc w wyniesieniu niepotrzebnych rzeczy z wieży kościoła.

8. W najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej, młodzież zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu.